ولوو
نام خودرو: ولوو XC60
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1999 سی سی
قیمت: 255-295 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1393/2/28

مشخصات فنی
نام خودرو: ولوو C70 کروک
تعداد سیلندر: 5(20 سوپاپ)
حجم موتور: 2521 سی سی
قیمت: 245-265 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1393/2/28

مشخصات فنی
نام خودرو: ولوو V40
تعداد سیلندر: 5(20 سوپاپ)
حجم موتور: 1984 سی سی
قیمت: 240-262 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1393/10/14

مشخصات فنی
نام خودرو: ولوو C30 T5
تعداد سیلندر: 5(20 سوپاپ)
حجم موتور: 2521 سی سی
قیمت: 195 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1393/2/28

مشخصات فنی
Top