جیلی
نام خودرو: جیلی امگرند X7
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2378 سی سی
قیمت: 105-115 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1393/3/7

مشخصات فنی
نام خودرو: جیلی EC7
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1792 سی سی
قیمت: 78-82 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1393/2/28

مشخصات فنی
نام خودرو: جیلی EC7-RV
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1792 سی سی
قیمت: 80-81 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1393/2/28

مشخصات فنی
Top