جیلی
 
نام خودرو: جیلی EC7
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1792 سی سی
قیمت: 61-62 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1392/12/15
مشخصات فنی
نام خودرو: جیلی EC7-RV
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1792 سی سی
قیمت: 59-60 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1392/12/15
مشخصات فنی