چری
نام خودرو: ام وی ام X33 اتوماتیک
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: 75-77 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1393/9/14

مشخصات فنی
نام خودرو: چری تیگو X33
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: 54-55 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1392/12/15

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 315 جدید
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: 40-42 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1393/10/21

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 315
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: 35-37 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1392/12/15

مشخصات فنی
نام خودرو: ام وی ام 530
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1971 سی سی
قیمت: 34-36 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1392/12/15

مشخصات فنی
نام خودرو: چری تیپ 2 بنزینی Viana
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1497 سی سی
قیمت: 19-21 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1392/12/15

مشخصات فنی
نام خودرو: چریA15 تیپ1
تعداد سیلندر: 4(8 سوپاپ)
حجم موتور: 1596 سی سی
قیمت: 19-21 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1392/12/15

مشخصات فنی
نام خودرو: چری MVM110
تعداد سیلندر: 3(6 سوپاپ)
حجم موتور: 800 سی سی
قیمت: 16-21 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1392/12/15

مشخصات فنی
Top