ولوو
نام خودرو: ولوو XC60
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1999 سی سی
قیمت: 240-280 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/4/1

مشخصات فنی
نام خودرو: ولوو V40
تعداد سیلندر: 5(20 سوپاپ)
حجم موتور: 1984 سی سی
قیمت: 255-260 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/4/1

مشخصات فنی
نام خودرو: ولوو C70 کروک
تعداد سیلندر: 5(20 سوپاپ)
حجم موتور: 2521 سی سی
قیمت: 205-240 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/4/1

مشخصات فنی
نام خودرو: ولوو C30 T5
تعداد سیلندر: 5(20 سوپاپ)
حجم موتور: 2521 سی سی
قیمت: -
بروزرسانی قیمت: 1394/4/1

مشخصات فنی
Top