جیلی
نام خودرو: جیلی امگرند X7
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2378 سی سی
قیمت: 89.5 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/5/7

مشخصات فنی
نام خودرو: جیلی EC7
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1792 سی سی
قیمت: 58-72 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/5/7

مشخصات فنی
نام خودرو: جیلی EC7-RV
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1792 سی سی
قیمت: 70 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/5/7

مشخصات فنی
Top