جیلی
نام خودرو: جیلی امگرند X7
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2378 سی سی
قیمت: 105-110 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/3/29

مشخصات فنی
نام خودرو: جیلی EC7
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1792 سی سی
قیمت: 63-81 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/3/29

مشخصات فنی
نام خودرو: جیلی EC7-RV
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1792 سی سی
قیمت: 79-81 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/3/29

مشخصات فنی
Top