جیلی
نام خودرو: جیلی امگرند X7
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 2378 سی سی
قیمت: 89-99.5 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/6/1

مشخصات فنی
نام خودرو: جیلی EC7
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1792 سی سی
قیمت: 71.5-73 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/6/1

مشخصات فنی
نام خودرو: جیلی EC7-RV
تعداد سیلندر: 4(16 سوپاپ)
حجم موتور: 1792 سی سی
قیمت: 69.5-70 میلیون تومان
بروزرسانی قیمت: 1394/6/1

مشخصات فنی
Top